Wat is het kindsdeel van een erfenis en hoe kunt u het opeisen?

Wat is het kindsdeel van een erfenis en hoe kunt u het opeisen?


Ooit breekt het verdrietige moment aan dat een van uw ouders komt te overlijden. Er volgt een verdrietige periode waarin u van alles moet regelen. Rondom het overlijden, de begrafenis of de crematie spelen emoties een grote rol. Daarnaast dient de erfenis (nalatenschap) te worden afgewikkeld. Weten waar u als kind aan toe bent, is daarbij een helpende factor. Veelal heeft u als kind recht op het kindsdeel van de nalatenschap. Heel begrijpelijk kan dit veel vragen bij u oproepen. Daarom doet u er verstandig aan een erfrecht advocaat in de arm te nemen. Die kan u met raad en daad bijstaan bij een eventuele kwestie die verband houdt met het kindsdeel van een erfenis. Ook heeft een erfrecht advocaat antwoord op al uw vragen, zoals: hoe bereken ik het kindsdeel, hoe kan ik mijn kindsdeel opeisen, krijg ik daar rente over en moet ik over mijn kindsdeel erfbelasting betalen?

Het kindsdeel: geldvordering op de langstlevende (stief)ouder

Het kindsdeel is het deel van de nalatenschap waarop u als kind op grond van het testament van uw vader of moeder of op grond van de wet recht op heeft. Het kindsdeel is niet altijd direct op te eisen. Dit geldt in de situatie dat er sprake is van de ouderlijke boedelverdeling of de wettelijke verdeling. In een testament mocht tot begin 2003 een ouderlijke boedelverdeling worden opgenomen. Dit is dus geen wettelijk erfrecht. De langstlevende echtgenoot krijgt bij een ouderlijke boedelverdeling de gehele erfenis toebedeeld. De kinderen die achterblijven krijgen een geldvordering ter hoogte van hun erfdeel. Deze geldvordering is in principe pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De wettelijke verdeling is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen en bestaat sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003.

Voor de ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling geldt beide dat u als kind wel erfgenaam bent, maar genoegen dient te nemen met een geldvordering op de langstlevende (stief)ouder. Die verkrijgt immers alle goederen van de erfenis.

Het opeisen van uw kindsdeel

Zoals gezegd, is uw kindsdeel niet direct opeisbaar. U moet wachten tot de langstlevende ouder of stiefouder is overleden of als zich een andere situatie voordoet die in het testament of de wet of omschreven staat. De opeisbaarheidsgronden worden bij de ouderlijke boedelverdeling bepaald door de persoon die het testament heeft gemaakt. Bij de wettelijke verdeling noemt de wet diverse situaties waarin u uw kindsdeel kunt opeisen. Die situaties zijn bij testament uit te breiden. Heeft u vragen over het kindsdeel of zijn er geschillen rondom uw kindsdeel? Een erfrecht advocaat van Advocaten Familie- & Erfrecht – een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in erfrecht en familierecht – geeft antwoord op al uw vragen en kan u bijstaan.

Wat als blijkt dat u onterfd bent?

Een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een erfenis kan voordoen, spreekt uit het verhaal dat een vader of moeder die bij testament heeft bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd. In Nederland worden de kinderen van ouders die komen te overlijden goed beschermd. In ons land wordt de testeervrijheid – dit is de vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen – namelijk beperkt door de legitieme portie. Het is dus niet per definitie het geval dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. Een onterfd kind wordt legitimaris genoemd. De legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de erfenis van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt. Soms kan het ook om een kleinkind gaan.

You may also like