Op een verantwoorde manier herstellen van een alcoholverslaving


Verslavingsproblematiek is aan de orde van de dag. Cijfers van IVZ (Stichting Informatie Voorziening Zorg) tonen aan dat in Nederland twee miljoen mensen verslaafd zijn. Daarbij gaat het in 1.677.363 gevallen om middelen die legaal zijn te verkrijgen, zoals: medicijnen, pijnstillers, tabak en alcohol. Bij veel mensen die verslaafd zijn, wordt hun leven uiteindelijk totaal verwoest. Naast middelen zoals cannabis, cocaïne, lachgas en GHB, kan iemand verslaafd raken aan gewoonten zoals gokken, seks en gamen. Doordat mensen de controle over het gebruik van een middel of een bepaalde gedraging verliezen, komt iemands dagelijkse ritme in gevaar. Dat heeft grote gevolgen. Verslaving gaat gepaard met sociaal-maatschappelijke, psychische en lichamelijke problemen en is een hersenziekte die vaker voorkomt onder mannen dan onder vrouwen.

Vermoed je dat iemand in je naaste omgeving is verslaafd of heb je zelf moeite om te stoppen met het gebruik van een middel of gewoonte? In dit blog belichten we wat het inhoudt als je bent verslaafd aan alcohol en gaan we in op de mogelijkheden voor behandeling bij een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling.

Chronische hersenziekte

Verslaving is een chronische en progressieve ziekte die iemand zowel mentaal, fysiek, emotioneel als spiritueel treft. Chemische afhankelijkheid wordt gezien als een familieziekte. De familieleden en andere belangrijke mensen in het leven van een iemand met een verslaving, worden immers ook getroffen door de problemen die voortkomen uit de verslaving. Zo ook bij iemand met een verslaving aan alcohol, de verslaving die van alle verslavingen het vaakst voorkomt. Dat heeft onder meer te maken het feit dat alcohol legaal en makkelijk te verkrijgen is. Daarom is de grens tussen normaal gedrag en problematisch drinken lastig te zien. Daar komt bij dat alcohol in onze maatschappij sociaal gezien een geaccepteerd middel is. Ondanks het feit dat drank een relatief onschuldig imago heeft, kampen veel mensen met een alcoholverslaving. Omdat drank zowel geestelijk als lichamelijk zeer verslavend is, is het extra moeilijk om te stoppen met drinken.

Lichamelijke en psychische problemen

Als iemand veel drinkt, is steeds meer alcohol nodig om in dezelfde roes te komen en ontstaat er gewenning. Vervolgens ontwikkelt zich geleidelijk aan het stadium dat iemand is verslaafd aan alcohol. Op het gebied van gezondheid, werk en relaties kunnen ernstige problemen ontstaan. Daarbij gaat het om lichamelijke en psychische klachten. Het kan soms lastig zijn om in te schatten of sprake is van een alcoholprobleem. Hoeveel en hoe vaak er wordt gedronken, bepalen de mate waarin iemand is verslaafd. Ook de consequenties van het drinken zijn daarbij belangrijk. Als iemand in bepaalde perioden structureel veel alcohol drinkt en niet of nauwelijks zelfstandig kan stoppen met drankgebruik, spreek je van een alcoholverslaving. Daarbij leidt het drinken van alcohol voortdurend tot dezelfde problemen, waaronder: financiële problemen, verzuim op het werk en het verlies van contact met familie en vrienden.

Professionele hulp bij een verslaving aan alcohol

Omdat alcoholisme ernstige psychische en fysieke klachten en zelfs de dood tot gevolg kan hebben, is het cruciaal om hulp te zoeken. Een verslavingszorginstelling biedt professionele hulp aan mensen die van alcohol willen afkicken. Cliënten worden daar op een medisch verantwoorde, betrokken en persoonlijke manier aan hun alcoholverslaving behandeld. Samen met de cliënt, zijn naasten en een team van specialisten, wordt vastgesteld welk herstelprogramma het meest geschikt is. In een GGZ-instelling die is gespecialiseerd in verslavingszorg werken multidisciplinaire teams die hulp bieden. Dat betekent dat de specialisten samenwerken met coaches, ervaringsdeskundigen en experts om de cliënt zo goed mogelijk aan herstel te kunnen helpen.

You may also like